Amigurumi - En superkul hobby för alla!

Detta innebär ett medlemskap i klubben.

Picture
Picture
Personuppgifter ges inte ut till någon annan. Ingen annan utom jag har tillgång till dina kontakt och personuppgifter. När jag skriver medlemmars deltagande i tävlingar på hemsidan etcetera, så använder jag era medlemsnummer istället för era hela namn, om ni inte önskar annat. 
Registret över alla medlemmar som jag för, ligger sparat på min dator i ett dokument samt din e-mailadress läggs in i en kontaktlista på min e-mail, och ingen annan kan få tillgång till det utom jag.
Så era personuppgifter hanteras med största sekretess och varsamhet!

*Just nu kan du inte gå med i klubben*